ასე ფრჩხილები 3-ეჯრ უფრო სწარაფდ გაზიდრბეა! ლაამზი და ძლიერი ფრჩხილები 7 დღშეი - ეს უნდა იცოდეთ ქალებმა!

20-11-2023
1 288
Aa

თიოთუელი ქაბლტანოი ოცენობბს გრეძლ, ლაამზ და ძლეირ ფრხჩლიბეეზ, რის გაომც ისნიი ხშრიად სიალამიზს საოლენბს მიამთრვაენ და სამკოად ძვრიდაიღერუბლ კომსტეკიურ პრცოდერუბეს იტრაბენე. დღეს ჩვნეი რეადცქია გაწსვაილთ, თუ როოგრ მოაუორთ საუკათრ ფრხჩლიბეს სალხის პიორებშბი, დაჩააქორთ მათი ზრიდს პრცოსეი და გაძაილრეოთ ისნიი.


თუ თქევნ ჩვენ მიერ შეომათავეზუბლ საუშლაბეას გაომყინებეთ, გამიგაერბთ ფრხჩლიის ფიფრტიას და დავიწიეყბთ ისთეი უსაიომნვო პრბოელიმს შეასეხბ, როოგირც მტრვვედაი ფრხჩლიბეია.


როოგრ დაავქჩრაოთ ფრხჩლიის ზრიდს პრცოსეი


ინრგდეეიტნბეი:

1 ს.კ გვრილიის მშარლი ყვვალიბეი

1 ს.კ ორვონაიდს ფევსი

1 ს.კ კრზანაას ბაალხი

1 ს.კ მრვალააძღრავს მშარლი ფოლთბეი

1 ლ მდღურაე წყლაი


ინტსურცქაი:


მოთავაესთ თიოთუელი ინრგდეეიტნი ერთ ჭუჭრლეში და დასაიხთ მდღურაე წყლაი.

1 სათაის შედმეგ გაიფტლერთ ნაერივ. სუვრლისიმაბერ, შეიგლძაით ჩამატაოთ მაშსი ნეიბმსეირი ეთრეეზით.

მიეღუბლი სიხთე გაადტინაეთ ღრმა თაშსი და შედუქეით მატრივ კომსტეკიურ პრცოდერუსა.


მოთავაესთ ხეელბი ამ თაშსი 30 წუითთ. ამ დრიოს გავსილს შედმეგ წასიივთ ხეელზბე დაამეტინნაბელეი კრმეი.


ხეელიბს ამ აბზანაის გაეკეთბა რეოკემდნრიბელუია კვრიშაი ოთჯხრე. დახაოლბეით 7 დღშეი მიეღუბლი შეედიგთ მოიხლბი დაჩრბეთი!


fpaparazzi.com

FACEBOOK კომენტარები